პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!

პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ !
გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 9 მაისის  (სადღესასწაულო დღის) სალექციო განრიგით გათვალისწინებული გაცდენილი აკადემიური საათების აღდგენა მოხდება შაბათს - 14 მაისს.