დირექტორი

მამუკა ჯანჯალია

დირექტორის მოადგილე

თამარ შალვაშვილი

დირექტორის მოადგილე

დავით გოგუაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ნინო ქიტიაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ირაკლი სალუქვაძე

კომპიუტერული ქსელის, სისტემების და CISCO-ს აკადემიის ადმინისტრატორი

მიხეილ სამხარაძე

იურისტი

ნინო ხუხუნეიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობების მენეჯერი

ელენე გოგოლაძე

ბუღალტერი

თამარ ხოსიშვილი

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ნინო ქისტაური

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

თამარ სააკაშვილი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

მარიკა მაღლაკელიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

სოფიკო კანდელაკი

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

თამარ სიბოშვილი

ბაზრის კვლევის სპეციალისტი

ლონდა ხარებავა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

გიორგი სალთხუციშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

კარლო ჩახუნაშვილი

ბიბლიოთეკარი

მარინე გოგოლაძე

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

ანა ქურციკიძე

პროგრამების მენეჯერი

სოფიკო ქოჩიშვილი

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი

სოფიო ბარათაშვილი

სახანძრო უსაფრთხოების მენეჯერი

იოსებ თოდაძე

ლოჯისტიკი

იოსებ ჯოლოგუა

ინკლუზიური პროფესიული განათლების ასისტენტი

თეა ფერაძე