დირექტორი

მამუკა ჯანჯალია

დირექტორის მოადგილე

თამარ შალვაშვილი

იურისტი

ნინო ხუხუნეიშვილი

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ნინო ქისტაური

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ნინო ქიტიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობების მენეჯერი

სოფიკო კანდელაკი

პროგრამების მენეჯერი

სოფიკო ქოჩიშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ანა ქურციკიძე

ელექტრონული სერვისების მენეჯერი

ნონა შერმადინი

ბუღალტერი

თამარ ხოსიშვილი

შესყიდვები

გიორგი მეტრეველი

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

ნათია გაგლოევი

სტრატეგიის განვითარების კონსულტანტი

კესო ჭანყოშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

კარლო ჩახუნაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

გიორგი სალთხუციშვილი

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

თამარ სააკაშვილი

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

თეა ფერაძე

ბიბლიოთეკარი

მარინე გოგოლაძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

მარიკა მაღლაკელიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

სოფიო ზედგინიძე

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი

სოფიო ბარათაშვილი

შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების მენეჯერი

იოსებ თოდაძე

ლოჯისტიკი

იოსებ ჯოლოგუა