სამეთვალყურეო საბჭო

კოლეჯის უმაღლესი მართვის ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 5 წევრისაგან. 


სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

  1. თორნიკე თოხაძე - საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი  (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე);
  2. თამარ მენაღარიშვილი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი (სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მდივანი);
  3. გიორგი პაპიძე - დამსაქმებელთა წარმომადგენელი (სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი);
  4. თამარ ლომინაძე - დამსაქმებელთა წარმომადგენელი (სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი);
  5. ნინო ონიანი  - ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი (სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი).