მისია და ხედვა

მისია:

ჩვენი მისიაა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებით/გადამზადებით ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა/გამოყენების ხელშეწყობა.

ღირებულებები:

კოლეჯი მისიის შესრულებისას ეყრდნობა შემდეგ ღირებულებებს: 

  • მაღალი პროფესიონალიზმი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება; 
  • აკადემიური და პიროვნული განვითარების თავისუფლება; 
  • თანამშრომლობა და გუნდურობა; 
  • განათლების ინკლუზიურობა;
  •  გამჭვირვალობა და სამართლიანობა.

ხედვა

2030 წლისთვის კოლეჯი წამყვანი დაწესებულებაა IT განათლების მიმწოდებელთა შორის, საჯარო და კერძო სექტორის დამსაქმებლებისთვის.