ესპანეთის, ქალაქ სარაგოსას კოლეჯის ,, CPIFP Los Enlaces"-ის ვიზიტი ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიაში"

 ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიაში" 2022 წლის 6 აპრილს სტუმრად იმყოფებოდნენ ესპანეთის, ქალაქ სარაგოსას სახელმწიფო კოლეჯის ,, CPIFP Los Enlaces"-ის წარმომადგენლები .

 კოლეჯებმა ერთმანეთს გაუზიარეს სწავლა-სწავლების კუთხით საკუთარი გამოცდილება, ისაუბრეს საერთო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებზე და გაცვლითი პროგრამების შემუშავების პერსპექტივებზე.

#itvet