პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 26 მაისის (სადღესასწაულო დღის) სალექციო განრიგით გათვალისწინებული გაცდენილი აკადემიური საათების აღდგენა მოხდება შაბათს - 28 მაისს.