სალექციო განრიგი (პერიოდი: 13.06.2022-17.06.2022)

  • პროფესიული პროგრამების სალექციო განრიგი (პერიოდი: 13/06-17/06 2022)

2020 წლის საშემოდგომო მიღება 

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება ჯგუფი N26  

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N34  

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N35  

2021 წლის  მიღება

ინფორმაციის ტექნოლოგია ჯგუფი 38  

ინფორმაციის ტექნოლოგია ჯგუფი 39  

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები ჯგუფი N40  

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (დუალური)  ჯგუფი 42 

ქსელის ადმინისტრირება ჯგუფი 43  

ვებტექნოლოგიები ჯგუფი 45  

ვებტექნოლოგიები ჯგუფი 46  

ვებტექნოლოგიები ჯგუფი 47  

ვებტექნოლგიები ჯგუფი 49  

ვებტექნოლოგიები ჯგუფი 50  

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი 52  

ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი 53  


  • პროფესიული მომზადების პროგრამების სალექციო განრიგი

„ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark Up)“  

„მონაცემთა მართვა და ანალიზი (MS Excel Advance)“  

„სამგანზომილებიანი გრაფიკა 3Ds Max“  

„ალგორითმები, სტრუქტურული, ობიექტზე ორიენტირებული და ენტერპრაიზ დაპროგრამება Java - ზე“