სწავლის განახლება

  • მიმდინარე პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!!!

  • "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიაში" სწავლა განახლდება 2022 წლის 12 სექტემბერს!