სალექციო განრიგი (პერიოდი: 10.10.2022-14.10.2022)

პროფესიული პროგრამების სალექციო განრიგი (პერიოდი: 10.10.2022-14.10.2022)