ტესტირება პროფესიული მომზადების პროგრამებზე


პროფესიული მომზადების პროგრამებზე შერჩევის ფორმატი და თარიღი:


  • გრაფიკული დიზაინი - ტესტირება ჩატარდება 2022 წლის 04 ნოემბერს
  • სამგანზომილებიანი გრაფიკა 3Ds Max - ტესტირება ჩატარდება 2022 წლის 04 ნოემბერს