23 ნოემბრის ლექციების აღდგენა

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 23 ნოემბრის  (სადღესასწაულო დღის) სალექციო განრიგით გათვალისწინებული გაცდენილი აკადემიური საათების აღდგენა მოხდება შაბათს - 26 ნოემბერს.