გამოცხადდა მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამაზე!

გამოცხადდა მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამაზე!

ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark up)

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია https://vet.emis.ge/#/training-programs

2022 წლის 23 დეკემბრიდან 2023 წლის 20 იანვრის ჩათვლით!!!

პროგრამა სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ!