ცხადდება მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამაზე!

ცხადდება  მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამაზე!

საგამომცემლო საქმის დიზაინერი

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია https://vet.emis.ge/#/training-programs

2023 წლის 1 მარტიდან 2023 წლის 19 მარტის  ჩათვლით!

პროგრამა სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ!