პროფესიული სტუდენტები და კურსდამთავრებულები საწარმოო პრაქტიკას გადიან და დასაქმებულნი არიან წარმატებულ კომპანიებში, როგორებიცაა:

1 შპს."ახალი ქსელები"
2 საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია "SOLVIT"
3 სასერვერო ინფრასტრუქტურის და ინტეგრაციის კომპანია "Cloud9"
4 ,,IT CRAFT"
5 შ.პ.ს “SKY HI”
6 შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
7 სოციალური მონსახურების სააგენტო
8 ,,Sweeft Digital"
9 იუსტიციის სამინისტრო სსიპ "სმარტლოჯიქი"
10 სერვისების განვითარების სააგენტო
11 საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
12 შ.პ.ს "კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი"
13 ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
14 საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია "Orient Logic"
15 ს.ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა
16 სკოლა "bachswood"
17  შ.პ.ს “Direct Debit Georgia"
18 საქართველოს ბანკი
19 შპს "Cool Group"
20 კერძო სკოლა "გრაალი"
21 შპს "ო ეს სი"
22  სტამბა "ტირაჟი"
23 საცალო ვაჭრობის ქსელი "ორი ნაბიჯი"
24 დოკუმენტალური ფილმების  ფესტივალი "cinedoc"
25 იუსტიციის სახლი