საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული უნარების სააგენტო Skills Agency Georgia

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

შპს „ფენიქს თრეიდინგი"

შპს  „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა“

შპს „ფენიქს აგრეგატი და ასფალტი"

შპს „სქაი ჰაი“

შპს „სქაი ფენიქსი"

შპს „ფენიქს მიკროფინანსები"

შპს  „სპექტრუმი"

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია

შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“

შპს „ახალი ქსელები“

სს„სილქნეტი"

შპს „ფენიქს ბაზალტი"

სს „თბილისის თამბაქო"

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

შპს „ვივა სოლუშენი"

ა(ა)იპ  „NOOSFERA FOUNDATION"

ააიპ  ასოციაციების მართვის ცენტრი

შპს „იუდიჯი"

შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია“

შპს „ორიენტ ლოჯიკი"

შპს „ბეტა"

შპს  ,,Cool Group"

შპს "Cloud 9"

შპს „ევროპის უნივერსიტეტი"

სსიპ - „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო"

სსიპ - „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო"

შპს „ორიენტ ლოჯიკი“

შპს „გლობუსი"

შპს „აითიეს"

შპს „ულტრა"