პროფესიული პროგრამების სალექციო განრიგი (პერიოდი: 25/09-29/09 2023)          

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება ჯგუფი 43                                                
ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი 52                                  
ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი 53                          

2022 წლის მიღება                       

ინფორმაციის ტექნოლოგია ჯგუფი N56                                            
ინფორმაციის ტექნოლოგია ჯგუფი N57                                                              
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები ჯგუფი N59              
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები ჯგუფი N61                                                   
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება ჯგუფი N63                                                    
 ვებტექნოლოგიები ჯგუფი N65                                                                                         
ვებტექნოლოგიები ჯგუფი N67                                            
ვებტექნოლოგიები ჯგუფი N68                                             
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N69                                          
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N70                                              
ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N71                                                 
ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) ჯგუფი N72                   
პროფესიული მომზადების პროგრამების სალექციო განრიგი