კოლეჯის შესახებ

ITVET - ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ ფუნქციონირებს 2007 წლიდან. სწავლება ხორციელდება სამი მიმართულებით: ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) პროგრამები, მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსები და ზრდასრულთა პროფესიული მომზადების პროგრამები. კოლეჯის დაარსებიდან 2021 წლამდე აღნიშნული პროგრამები და კურსები გაიარა ათასობით სპეციალისტმა. ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო პარტნიორობამ სტუდენტებს საშუალება მისცა გაიარონ სრულყოფილი საწარმოო პრაქტიკა, სტაჟირება და ჩამოყალიბდნენ კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად. 2023 წლის დასაქმების მაჩვენებელი 96%-ია

იხილეთ მეტი