ცხადდება მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამებზე!


მიმდინარეობს მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამებზე!


  • სამგანზომილებიანი გრაფიკა 3Ds Max 
  • გრაფიკული დიზაინი


რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია https://vet.emis.ge/#/training-programs 2022 წლის 18-დან 31 ოქტომბრის ჩათვლით!!! 

პროგრამები სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ